Co oznacza Due Diligence

Due Diligence oznacza dosłownie „należytą staranność”, co samo w sobie mało mówi o istocie tego terminu. Due Diligence to nic innego jak poddanie przedsiębiorstwa starannej analizie na wielu płaszczyznach jego działalności.

Przede wszystkim określa się kondycję finansową, podatkową, handlową, technologiczną i podatkową przedsiębiorstwa. Jak dokładnie przebiega Due Diligence, kto może zlecić taką analizę i kiedy jest ona wskazana?

Due Diligence a audyt

Analiza Due Diligence ma do to siebie, że jest przeprowadzana kompleksowo, czyli obejmuje wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa niezbędne do właściwej wyceny jego wartości, czym różni się od zwykłego audytu. Audyt skupia się na jednym obszarze działalności przedsiębiorstwa i jest wykorzystywany raczej do wewnętrznych potrzeb firmy – w celu, chociażby obrania właściwego kierunku rozwoju.

Na wartość przedsiębiorstwa, którą wykazuje się poprzez Due Diligence, składają się nie tylko zasoby finansowe firmy, ale także wszelkie czynniki mogące na nią wpłynąć – w sposób pozytywny czy negatywny. Z tego powodu przeprowadzanie analizy Due Diligence jest najczęściej zlecane przez inwestora w przypadku określenia ryzyka związanego z podjęciem potencjalnej inwestycji. Dlatego o analizie Due Diligence mówi się najczęściej, że jest ona analizą przedtranskacyjną.

Kto przeprowadza analizę Due Diligence?

Analizę Due Diligence zawsze zleca się firmie zewnętrznej w celu uzyskania bezstronnego, rzetelnego sprawozdania. Jest przeprowadzana przez sztab ekspertów o zróżnicowanych kompetencjach. W skład zespołu przeprowadzającego analizę będą wchodzić specjaliści z dziedzin takich jak prawo, rachunkowość czy marketing. Oczywiście jeśli przedsiębiorstwo wykazuje się niszowym ukierunkowaniem, do zespołu muszą dołączyć wymagani specjaliści, by analiza mogła być uznana za skrupulatną i wiarygodną.

O co zadbać przed rozpoczęciem analizy Due Diligence?

Badanie przedsiębiorstwa wymaga udostępnienia firmie przeprowadzającej Due Diligence wszelkich potrzebnych w tym celu informacji. Zazwyczaj oznacza to, że potrzebne będą także dane wrażliwe lub dane poufne. Dlatego przed wyrażeniem zgody na analizę Due Diligence konieczne jest sprawdzenie wiarygodności firmy mającej ją przeprowadzić, a także podpisanie umowy zabezpieczającej przed ewentualnym wyciekiem informacji.

Kto może zlecić Due Diligence?

Due Diligence może zlecić inwestor pragnący poznać obiektywny stan przedsiębiorstwa lub przedstawiciel przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane analizie. Analiza Due Diligence pomaga zarówno jednej, jak i drugiej stronie w podjęciu decyzji o zawarciu współpracy. Dla inwestora będzie wiarygodnym źródłem informacji na temat jego przedmiotu zainteresowana, natomiast dla samego przedsiębiorstwa będzie stanowić zabezpieczenie przed braniem odpowiedzialności za błędną ocenę sytuacji przez inwestora.

Kiedy potrzebne jest Due Diligence?

Analizę Due Diligence najczęściej zleca się w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, ale także przy procedurze łączenia spółek kapitałowych czy w sytuacji oddłużania przedsiębiorstwa. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie: https://fordata.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here