Prowadzenie magazynu to bardziej skomplikowany proces, niż na pozór mogłoby się wydawać. Jednym z ważnych zagadnień, nad którym trzeba zapanować, jest dokumentacja magazynowa poświadczająca wszystkie ruchy towarów i materiałów na magazynie. Wymogi jakościowe takiej dokumentacji narzuca ustawa o rachunkowości. Choć ustawa tego nie wymaga, z uwagi na wygodę, nawet w małych firmach stosuje się programy magazynowe.

Dokumenty magazynowe dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: dokumenty przychodowe i dokumenty rozchodowe.

Wśród dokumentów przychodowych wyróżniamy:

1. Przyjęcie wewnętrzne (PZ) stosowane do ewidencji przyjęcia na magazyn zakupu towaru lub materiału. Wystawia je pracownik magazynowy na podstawie dokumentów przewozowych, co jest szczególnie ważne, jeśli faktury dostarczane są w późniejszym terminie.
2. Przyjęcie wewnętrzne (PW) stosowane do ewidencji odbioru materiałów lub produktów w ramach przedsiębiorstwa, na przykład przyjęcie z działu produkcji.
3. Zwrot wewnętrzny (ZW) stosowane w sytuacji, gdy na magazyn powtórnie trafiają materiały z działów produkcyjnych np. z powodu błędnie pobranego rodzaju materiału.

Wśród dokumentów rozchodowych wyróżniamy:

1. Wydanie na zewnątrz (WZ) stosowane do ewidencji wydania sprzedanych towarów lub produktów.
2. Rozchód wewnętrzny (RW) stosowany do ewidencji wydania materiałów na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa na przykład na produkcję.

Jeżeli dokumentacja prowadzona jest dla więcej niż jednego magazynu lub ewidencjonuje się towary ze wskazaniem miejsca składowania, to dodatkowo będą pojawiać się dokumenty przesunięć wewnętrznych czyli tzw. dokumenty MM.

Każdy z wyżej wymienionych dokumentów musi zawierać przynajmniej szczegóły ilościowo-wartościowe przemieszczanych towarów (materiałów, produktów), swój unikalny numer, datę ruchu magazynowego, informację gdzie został wydany lub skąd przyjęty oraz dane i podpis osoby wystawiającej dokument. Stosując program do magazynu możemy mieć pewność, że wszystkie niezbędne informacje zostaną zawarte na wystawianych dokumentach.

Zarządzanie magazynem jest o wiele łatwiejsze jeżeli wybierzemy odpowiedni program magazynowy. Wśród wielu programów dostępnych na rynku warto rozważyć LoMag.pl, który stosuje już wiele firm i to zarówno handlowych jak i produkcyjnych. Program ten wyróżnia się dużą elastycznością, a do tego jest przyjazny dla użytkownika.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here